En ny politisk era?

  I januar 2017, ble USA for første gang Nedgradert på demokratiindeksen til The Economist Intelligence Unit (EIU). EIU, som er en tenketank underlagt det britiske nyhetsmagasinet The Economist, beskriver USA som et «mangelfullt demokrati», og forklarer dette med at folks tillit til offentlige institusjoner er betydelig svekket. USA,...

Den norske modellen

  «Den norske modellen» beskriver sammenhengen mellom økonomi, politiske samarbeidsprosesser og velferd i det norske samfunnet, og hvordan dette har bidratt til bærekraftig vekst og utvikling. Modellen består av tre deler: Den økonomiske modellen baserer seg på tanken om produktivitet, og en idé om at velferdssamfunnet er et spleiselag,...

Hva er politikk?

  Begrepet politikk kommer fra det greske «politikos», og betyr «det som omhandler byen/staten». Ordet stammer fra den tiden da det gamle Hellas var organisert i såkalte bystater, med hvert sitt styresett. Den politiske organiseringen var bygd opp som et folkelig styre, og dannet grunnlaget for dagens demokratiske system....