Viktigheten av et sterkt og åpent offentlig helsevesen

Norge har et av verdens beste offentlige helsesystem som gir alle innbyggere rett til god behandling etter behov, og ikke etter størrelsen på lommeboken. På verdensbasis rangeres Norge innenfor topp fem av land med et offentlig helsesystem, helsesystemet er en av byggestenene vårt velferdssamfunn og i den norske modellen, som er en av hovedgrunnene til …

Continue reading "Viktigheten av et sterkt og åpent offentlig helsevesen" »

Gå på grønn kafe neste gang?

De menneskeskapte klimaforandringene er over oss, og det gjør ingen forskjell om folk tror på det eller ikke – temperaturen vil dessverre fortsette å øke som følge av vårt overforbruk av fossile ressurser uansett hva skeptikere skulle mene om det. Å diskutere det har ingen hensikt, men tar kun fokuset vekk fra det som er …

Continue reading "Gå på grønn kafe neste gang?" »

En ny politisk era?

  I januar 2017, ble USA for første gang Nedgradert på demokratiindeksen til The Economist Intelligence Unit (EIU). EIU, som er en tenketank underlagt det britiske nyhetsmagasinet The Economist, beskriver USA som et “mangelfullt demokrati”, og forklarer dette med at folks tillit til offentlige institusjoner er betydelig svekket. USA, som i 2015-rapporten fikk en score …

Continue reading "En ny politisk era?" »

Den norske modellen

  “Den norske modellen” beskriver sammenhengen mellom økonomi, politiske samarbeidsprosesser og velferd i det norske samfunnet, og hvordan dette har bidratt til bærekraftig vekst og utvikling. Modellen består av tre deler: Den økonomiske modellen baserer seg på tanken om produktivitet, og en idé om at velferdssamfunnet er et spleiselag, der alle må bidra. Spesielt i …

Continue reading "Den norske modellen" »