Viktigheten av et sterkt og åpent offentlig helsevesen

Norge har et av verdens beste offentlige helsesystem som gir alle innbyggere rett til god behandling etter behov, og ikke etter størrelsen på lommeboken. På verdensbasis rangeres Norge innenfor topp fem av land med et offentlig helsesystem, helsesystemet er en av byggestenene vårt velferdssamfunn og i den norske modellen, som er en av hovedgrunnene til …

Continue reading "Viktigheten av et sterkt og åpent offentlig helsevesen" »

Gå på grønn kafe neste gang?

De menneskeskapte klimaforandringene er over oss, og det gjør ingen forskjell om folk tror på det eller ikke – temperaturen vil dessverre fortsette å øke som følge av vårt overforbruk av fossile ressurser uansett hva skeptikere skulle mene om det. Å diskutere det har ingen hensikt, men tar kun fokuset vekk fra det som er …

Continue reading "Gå på grønn kafe neste gang?" »