Hvorfor skal vi følge norsk politikk?

Hvorfor skal vi følge norsk politikk?

Det som er bra med norsk politikk, er at den er forankret i noen prinsipper som beholder demokratiet, rettferdigheten og likheten. Det kan i mange land virke som at man har glemt disse grunnleggende levereglene, noe som er svært viktig for å beholde et godt samfunn.

På tross av dårligere tider med arbeidsledighet, ulikheter og innvandring, er folkestyret noe som man bør hegne om og ta vare på. Men er det norske politiske miljøet i fare, og hva må til for at Norge fortsatt skal være et samfunn det er trygt å leve i?

Lån med eller uten sikkerhet fra centum er mulig, men de økonomiske forholdene er ofte det som gjør at folk i et samfunn vil gå til motmæle. Spesielt når ulikhetene blir for store.

I norsk politikk har det endret seg til å bli ganske anonym og lite fokusert på sak. Det er ofte mer fokus på motstanderens habilitet og utseende enn det som er viktig, nemlig saker som angår befolkning og mennesker i landet.

Det er likevel sannsynlig at det vil bli en endring etter neste stortingsvalg. Men hva den innebærer er usikkert. For landet rir på en blå bølge, der reformer som er initiert av det opprørske partiet AP.

Det er svært vanlig at makten skifter mellom konservative og mer sosialliberale partier, som Venstre, med tid og stunde, og som en som har opplevd flere skifter, virker det nesten regissert ut. Det som er problemet med ting som virker regissert (Selv om de ikke er det), er at den politiske makten kan miste sin integritet.

De er de som skal lovgi, bevilge og kontrollere. Dette gjøres ved å gå gjennom de norske lovene, gi ressurser til forskjellige områder i samfunnet og kontrollere at det fungerer under de gjeldende forhold.

Det er folket som bestemmer

Det som nye generasjoner må huske på er at det er folket selv som bestemmer. Det handler ikke om at man skal gjøre akkurat det man vil, uansett ønske, men at man skal ha fokus på alle sider av samfunnet. Det er derfor viktig at folket ikke uten aksjon, godtar alle typer handlinger begått av den politiske makten. Det riktige og eneste mottiltaket er høylytt debatt. Dette kan være en fredelig demonstrasjon eller engasjement i politiske partier.

Ved å bli med i et lokallag, vil man kunne bruke sin stemme. Denne stemmen representerer mange andre. Det kan være folk fra det samme stedet, det kan være mennesker med spesielle behov eller det kan være venner som har samme alder.

Denne “kampen” er av det gode og som alle kan ta del i. Ikke bare gjennom stemmeseddelen, men det å vise seg, ta ordet, engasjere seg, stå opp for de svake, ikke gi opp sine mål og bidra til et bedre og tryggere samfunn.

Når den nye generasjonen forstår det, vil mange kunne leve godt i dette landet, hvor alle har en stemme og alle kan ha innflytelse på den norske politikken.