Parlamentarisme i Norge

Parlamentarisme i Norge

 

Parlamentarismen kom til Norge i 1884, da den offisielt ble innført som styreform i Norge. Men det var i realiteten først i 1903 da den første regjeringen måtte gå av på grunn av mistillit i Stortinget, at man så parlamentarismen i praksis i Norge. Videre ble unionsoppløsningen i 1905 et steg videre i retning av et parlamentarisk system.

Partiet Venstre, med partileder Johan Sverdrup i spissen, regnes som Norges første politiske parti, og ble formelt dannet i denne prosessen. Dette skjedde etter at regjeringen Selmer måtte fratre sitt embete etter mistillitsforslag, fordi de hadde nektet å innføre vedtak som Stortinget hadde vedtatt.

I dag, som den gang, er Stortinget selve institusjonaliseringen av parlamentarismen i Norge. Stortinget har i dag 169 representanter fordelt på åtte partier, hvorav Arbeiderpartiet er det største:

  • Arbeiderpartiet (55)
  • Høyre (48)
  • Fremskrittspartiet (29)
  • Kristelig Folkeparti (10)
  • Senterpartiet (10)
  • Venstre (9)
  • Sosialistisk Venstreparti (7)
  • Miljøpartiet De Grønne (1)

Dagens nasjonalforsamling er valgt for perioden 2013 til 2017. Neste Stortingsvalg finner sted 11. september. Valgsystemet følger Sainte-Laguës metode, noe som vil si at man bruker en divisor på 1,4 for å beregne antall mandater. Denne metoden er brukt i Norge siden 1952.