En ny politisk era?

  I januar 2017, ble USA for første gang Nedgradert på demokratiindeksen til The Economist Intelligence Unit (EIU). EIU, som er en tenketank underlagt det britiske nyhetsmagasinet The Economist, beskriver USA som et “mangelfullt demokrati”, og forklarer dette med at folks tillit til offentlige institusjoner er betydelig svekket. USA, som i 2015-rapporten fikk en score …

Continue reading "En ny politisk era?" »

Den norske modellen

  “Den norske modellen” beskriver sammenhengen mellom økonomi, politiske samarbeidsprosesser og velferd i det norske samfunnet, og hvordan dette har bidratt til bærekraftig vekst og utvikling. Modellen består av tre deler: Den økonomiske modellen baserer seg på tanken om produktivitet, og en idé om at velferdssamfunnet er et spleiselag, der alle må bidra. Spesielt i …

Continue reading "Den norske modellen" »

Kjente politiske skandaler

  Politiske skandaler (og andre skandaler) refereres ofte til med “gate” som suffiks. Dette er en trend som startet i forbindelse med Watergate-skandalen i 1972, der Nixon måtte gå av som president. Skandalen, som ble oppkalt etter kontorkomplekset Watergate, har siden gitt suffiks til en rekke skandaler, det være seg av politisk, idrettslig eller akademisk, …

Continue reading "Kjente politiske skandaler" »

Det moderne demokrati

  Demokratiet, slik vi kjenner det i dag, har vokst fram over århundrer med opprør, revolusjon, demonstrasjon, kriger og rivalisering. Til tross for en tilbakegang for demokratiet de seneste år, er trenden i et lengre historisk perspektiv at verden har utviklet seg i fredelig og demokratisk retning. Mange land opplever imidlertid synkende deltakelse i sine …

Continue reading "Det moderne demokrati" »

Hva er politikk?

  Begrepet politikk kommer fra det greske «politikos», og betyr «det som omhandler byen/staten». Ordet stammer fra den tiden da det gamle Hellas var organisert i såkalte bystater, med hvert sitt styresett. Den politiske organiseringen var bygd opp som et folkelig styre, og dannet grunnlaget for dagens demokratiske system. Ordet demokrati stammer fra gresk, og …

Continue reading "Hva er politikk?" »