Delta i Diskusjoner om Politikk og Samfunnsspørsmå

Politikk er en viktig del av samfunnet vårt, og politiske beslutninger har stor innvirkning på livene våre. Diskusjoner om politikk og samfunnsspørsmål er derfor viktige for å skape endring og påvirke beslutningstakere. Politikkforum er en flott måte å delta i diskusjoner om politikk og samfunnsspørsmål. I politikkforum kan du dele dine meninger, lese andres synspunkter …

Continue reading "Delta i Diskusjoner om Politikk og Samfunnsspørsmå" »

En ny politisk era?

  I januar 2017, ble USA for første gang Nedgradert på demokratiindeksen til The Economist Intelligence Unit (EIU). EIU, som er en tenketank underlagt det britiske nyhetsmagasinet The Economist, beskriver USA som et “mangelfullt demokrati”, og forklarer dette med at folks tillit til offentlige institusjoner er betydelig svekket. USA, som i 2015-rapporten fikk en score …

Continue reading "En ny politisk era?" »

Den norske modellen

  “Den norske modellen” beskriver sammenhengen mellom økonomi, politiske samarbeidsprosesser og velferd i det norske samfunnet, og hvordan dette har bidratt til bærekraftig vekst og utvikling. Modellen består av tre deler: Den økonomiske modellen baserer seg på tanken om produktivitet, og en idé om at velferdssamfunnet er et spleiselag, der alle må bidra. Spesielt i …

Continue reading "Den norske modellen" »

Kjente politiske skandaler

  Politiske skandaler (og andre skandaler) refereres ofte til med “gate” som suffiks. Dette er en trend som startet i forbindelse med Watergate-skandalen i 1972, der Nixon måtte gå av som president. Skandalen, som ble oppkalt etter kontorkomplekset Watergate, har siden gitt suffiks til en rekke skandaler, det være seg av politisk, idrettslig eller akademisk, …

Continue reading "Kjente politiske skandaler" »