Gi ungene barndommen de fortjener!

Gi ungene barndommen de fortjener!

Vi lever midt i en teknisk revolusjon, og det skal veldig mye til for at noen har gått glipp av den. Det er umulig å ikke bli slukt inn i det gigantiske havet av muligheter som moderne gadgets har gitt oss. Bare se på det sosiale – folk kan snakke med hverandre på kryss og tvers av planeten, uten ett sekunds hakking. Det er helt fantastisk, og jo raskere vi omfavner alt dette, desto bedre. Men dette må også komme fra den politiske retningen. Politikerne må legge konservatismen på hylla og sette i gang med en komplett oppussing av våre lover, vår utdanning og vårt arbeidsmiljø. Alt må oppdateres, så fort som mulig.

Barn uten barndom
Før i tiden skjermet vi ungene fra TV-skjermen, fordi vi visste at reklamene eller TV-programmene kunne ha dårlig innflytelse på dem. Vi lot dem vokse opp litt før de fikk sitt første møte med verden «der ute». Joda, barn har det bedre i det 21. århundret, de har mer frihet og større muligheter. De kan bla gjennom leker fra Lekmer.no rett fra telefonen, eller titte på tegneserier mens de sitter på bussen. Men de får ikke være barn, av den simple grunn at produkter blir rettet inn mot dem fra fødselen. De store, internasjonale selskapene bruker moderne teknologi som også finnes i skolene til å markedsføre visse produkter og tjenester. Dermed legger det kjøpepress på ungene. Man tvinger dem til å velge fra tidlig alder, til å ta beslutninger som voksne tok for dem før i tiden. Dermed går de rett inn i det «voksne» livet med inntekter og utgifter altfor tidlig. De bør skjermes fra dette. Politikerne må ta inn den nye virkeligheten og utarbeide nye måter å skjerme ungene våre fra stadig mer gjennomtrengende reklame.

Skolesystemet først
Det første som bør forandres, er skolesystemet. Dette er helt utdatert, selv om man den siste tiden har fylt på med både datamaskiner og moderne pedagogiske programmer. Selve skoleplanen, altså pensum – må oppdateres. Man må lære ungene å bruke internett på en bedre måte, ta i bruk smarte programmer og se mulighetene som informasjonsteknologien har gitt oss. Slik vil de selvstendig velge å være barn så lenge de ønsker, i stedet for å uvitende hoppe inn i det voksne universet av materialisme og press.