Digitale tips for politikeren

Sosiale medier har blitt et uatskillelig komponent av markedsføring i de fleste bransjer, selv i politikken. Flere av politiske diskusjoner skjer nemlig på sosiale medier. Politikere bruker også en trekke digitale markedsføringsverktøy og strategier for å øke sin innflytelse. Som politiker kan du derfor bruke flere digitale plattformer, som Stratsys.com for å gjøre hverdagen mye …

Continue reading "Digitale tips for politikeren" »