Hva er egentlig politikk?

Hva er egentlig politikk?

Det er lett å være bedreviter når det gjelder politikk. Alle har sin mening om hva som er riktig, og politikerne virker ikke til å ha annet å gjøre enn å klage på motparten. Politikk kan virke kjedelig, men egentlig er det veldig interessant. For å forstå hva politikk er må man vite en del om hvordan en stat er bygd opp.

I Norge har vi demokrati, som i prinsippet betyr at det er folket, av demo, som bestemmer. Dette gjør vi gjennom stemmene våre i storting og kommunevalg. Vi kan også stemme på andre ting, slik som EU-medlemskap. Et demokrati skal styres gjennom tre-fordelings-prinsippet og suverenitet. Den suverene staten styres gjennom en regjering, av kongens befaling og av stortinget som inneholder politikere fra alle parti som er representert. Her sitter for eksempel opposisjonen.

Regjeringen

I den norske regjeringen sitter et utvalg politikere fra de partiene som vant valget. Det kan være en ett-partis regjering, eller en koalisjon av flere partier. Slik som i dag, styres landet av en mindretallsregjering bestående av Høyre, med statsministeren Erna Solberg, og de mindre partiene Venstre og Kristelig Folkeparti. Man kan sammenligne regjeringen med et firma som styrer faktura privatperson til sine kunder og ansatte.

Dette er helt unikt i europeisk sammenheng, og viser hvor robust den norske modellen er. Vanligvis veksler makten mellom to parti. Det er Arbeiderpartiet og Høyre. Disse har sittet i 90% av regjeringene i etterkrigstid. Dette er to parti som vanligvis har mellom 20%-30% oppslutning i valg.

Stortinget

Det er i stortinget alle sakene blir tatt opp og diskutert. Her sitter det såkalte folkevalgte representanter fra forskjellige parti. Det norske modellen gjør at alle partier som er med her kan bidra og påvirke i alle saker, og en sak kan ikke vedtas uten flertall. Dette er med på å styrke det norske demokratiet, fordi et parti alene kan ikke overstyre de andre.

Til og med kongen har et ord med i laget, da han inviterer til det som kalles Kongen i Statsråd. Dette foregår hver eneste fredag, og da godkjenner han alle sakene som regjeringen har vedtatt. Det betyr at han har en siste mulighet til å endre på eller nekte å godkjenne enkelte saker. Det som er fint med den norske kongen, er at han er opptatt av alle mennesker.

Politikere på lavere nivå

Det sitter politikere på mange nivå for å bidra til å ivareta demokratiet. Det betyr at politikere i en kommune samles for å gjennomføre møter om viktige saker. En kommune kan ha andre parti til å styre for seg, enn det som er tilfelle for regjeringen. Det betyr at partiene også må forhandle for hver enkelt kommune.

Politikk består av mange som prøver å løse alle problemene i samfunnet. Politikk er derfor et kompromiss som vil forsøke å gjøre så godt som mulig ut fra gitte premisser. Sammen skaper de det norske demokratiet.