Hvordan er Stortinget bygd opp

Hvordan er Stortinget bygd opp

Det er mye politikk i nyhetsmediene. Likevel kan det være vanskelig å forstå seg på alt. Vet du for eksempel hvordan man får plass på Stortinget? Vi skal forsøke å forklare dette kort og enkelt.

Norge er et demokrati. I et demokrati er det folket som bestemmer hvem som skal styre landet. Vi har stortingsvalg hvert fjerde år, og da kan alle norske statsborgere over 18 år avgi en stemme til det politiske partiet de mener bør bestemme. Det kan være vanskelig å velge parti, akkurat som det er nøye å lese seg opp for å få billigst forbrukslån. Det er derfor lurt å lese hvert partis valgkampprogram.

Det er stemmeantallet som avgjør hvilke partier som skal få sitte på stortinget, og hvor mange representanter hvert parti har. Det best likte partiet får flest stemmer, akkurat som billigste forbrukslån tiltrekker seg flest folk. Stortinget består av 169 plasser, og de som sitter her representerer også landsdelen de kommer fra.

Vi har sett en stor endring i folks preferanser etter fjorårets Stortingsvalg. Høye priser på strøm, drivstoff og mat har ført mange i økonomisk uføre. Noen har søkt opp billigste forbrukslån for å løse pengekrisen her og nå. Nettavisen har gode sider for nettopp dette, der du kan sammenligne lån fra flere lånegivere.

Hvordan er valgordningen i Norge?

Norge består av 19 valgdistrikt, ett for hvert av de tidligere fylkene. Hvert valgdistrikt har tildelt et visst antall mandater (representanter) på Stortinget (totalt 150). De bestemmes ut fra distriktets størrelse og areal.

Utjevningsmandater

De19 mandatene er det som kalles utjevningsmandater, ett for hvert valgdistrikt. Det er partiene som bestemmer hvem som skal være utjevningsmandat. Det partiet folk liker best får utjevningsmandatet. Akkurat som bankene som tilbyr billigste forbrukslån nyter godt av en god kundestrøm.

Derimot må et parti ha 4 % oppslutning i valget for å få plass på Stortinget. Dette er det som refereres til som sperregrense.