Barn og politikk

Barn og politikk

De fleste barn har et høyt energinivå og et stort ønske samt behov for å utfolde seg via lek. Mange barn leker like godt med andre som de gjør alene, og fantasinivået har ingen grenser. Forente Nasjoner (FN) har laget en egen konvensjon om hvilke rettigheter barna har. En av de rettighetene er retten til å leke, men flere foreldre er bekymret over at denne grunnleggende rettigheten er truet. I barnehagen har det blitt vanlig at flere framtidsrelaterte emner har fått et stort fokus, og at dette går på bekostning av leketiden til barna. Å forberede barna til voksenlivet kan ha sine positive effekter, men gi dem også tid til å leke!

Retten til lek er truet

For mange kan det være betenkelig å få høre at barnas naturlige rett til å leke er truet, men situasjonen er blitt så alvorlig at FNs barnekomite uttrykker sin bekymring. I dag blir barna styrt i en mer voksenrettet og målrettet læringsaktivitet som fortrenger den frie og spontane leken full av nysgjerrighet og fantasi. Flere forskere slår alarm om at den såkalte pedagogiske tidsalderen kan ha negative virkninger på barna. De tar til seg mindre lærdom. Den norske regjeringen har gått inn for å gjøre leken enda mer pedagogiskrettet i barnehagen. Leketiden må ha et formål og bidra til en spesiell opplæring. Det bekymrer mange foreldre. Under lek kan man bruke ralph lauren barn, et klesmerke som passer like godt til utendørs, – som innendørs bruk.

La barn være barn

Selv om regjeringen går inn for å heve pedagogikknivået i barnehagen er flere eksperter positive til at trenden vil snu. Årsaken er at FNs barnekomite jobber med saken om å minske truslene mot barnas rettighet til lek. Det vil få positive ringvirkninger hvor barna kommer seirende ut. Flere påpeker at foreldrene har hovedansvaret når det gjelder å sette av tid, slik at barna deres får bruke fantasien og leke uten at leken har et bestemt mål. Framtiden og alle dens spørsmål, bekymringer og ansvar kommer fort nok til oss alle, men det er viktig å la barna være barn så lenge de har mulighet. En god barndom med trygge rammer skaper et godt voksenliv.