Den norske modellen

  “Den norske modellen” beskriver sammenhengen mellom økonomi, politiske samarbeidsprosesser og velferd i det norske samfunnet, og hvordan dette har bidratt til bærekraftig vekst og utvikling. Modellen består av tre deler: Den økonomiske modellen baserer seg på tanken om produktivitet, og en idé om at velferdssamfunnet er et spleiselag, der alle må bidra. Spesielt i …

Continue reading "Den norske modellen" »

Kjente politiske skandaler

  Politiske skandaler (og andre skandaler) refereres ofte til med “gate” som suffiks. Dette er en trend som startet i forbindelse med Watergate-skandalen i 1972, der Nixon måtte gå av som president. Skandalen, som ble oppkalt etter kontorkomplekset Watergate, har siden gitt suffiks til en rekke skandaler, det være seg av politisk, idrettslig eller akademisk, …

Continue reading "Kjente politiske skandaler" »

Det moderne demokrati

  Demokratiet, slik vi kjenner det i dag, har vokst fram over århundrer med opprør, revolusjon, demonstrasjon, kriger og rivalisering. Til tross for en tilbakegang for demokratiet de seneste år, er trenden i et lengre historisk perspektiv at verden har utviklet seg i fredelig og demokratisk retning. Mange land opplever imidlertid synkende deltakelse i sine …

Continue reading "Det moderne demokrati" »

Hva er politikk?

  Begrepet politikk kommer fra det greske «politikos», og betyr «det som omhandler byen/staten». Ordet stammer fra den tiden da det gamle Hellas var organisert i såkalte bystater, med hvert sitt styresett. Den politiske organiseringen var bygd opp som et folkelig styre, og dannet grunnlaget for dagens demokratiske system. Ordet demokrati stammer fra gresk, og …

Continue reading "Hva er politikk?" »