Viktigheten av et sterkt og åpent offentlig helsevesen

Norge har et av verdens beste offentlige helsesystem som gir alle innbyggere rett til god behandling etter behov, og ikke etter størrelsen på lommeboken. På verdensbasis rangeres Norge innenfor topp fem av land med et offentlig helsesystem, helsesystemet er en av byggestenene vårt velferdssamfunn og i den norske modellen, som er en av hovedgrunnene til …

Continue reading "Viktigheten av et sterkt og åpent offentlig helsevesen" »

Hvorfor skal vi følge norsk politikk?

Det som er bra med norsk politikk, er at den er forankret i noen prinsipper som beholder demokratiet, rettferdigheten og likheten. Det kan i mange land virke som at man har glemt disse grunnleggende levereglene, noe som er svært viktig for å beholde et godt samfunn. På tross av dårligere tider med arbeidsledighet, ulikheter og …

Continue reading "Hvorfor skal vi følge norsk politikk?" »

Gå på grønn kafe neste gang?

De menneskeskapte klimaforandringene er over oss, og det gjør ingen forskjell om folk tror på det eller ikke – temperaturen vil dessverre fortsette å øke som følge av vårt overforbruk av fossile ressurser uansett hva skeptikere skulle mene om det. Å diskutere det har ingen hensikt, men tar kun fokuset vekk fra det som er …

Continue reading "Gå på grønn kafe neste gang?" »

En ny politisk era?

  I januar 2017, ble USA for første gang Nedgradert på demokratiindeksen til The Economist Intelligence Unit (EIU). EIU, som er en tenketank underlagt det britiske nyhetsmagasinet The Economist, beskriver USA som et “mangelfullt demokrati”, og forklarer dette med at folks tillit til offentlige institusjoner er betydelig svekket. USA, som i 2015-rapporten fikk en score …

Continue reading "En ny politisk era?" »